Penzión Antares ***


Všeobecné podmienky pre ubytovaných hostí v Penzióne Antares.


 • 1. Objednávka služieb býva spravidla realizovaná e-mailom, telefonicky alebo osobne na recepcii      
      Penziónu Antares.
  2. Po zložení objednávky a jej odsúhlasení poskytovateľom služieb a objednávateľom  je  
      objednávateľ povinný zaplatiť  v požadovanom termíne 50 % z celkovej čiastky  za objednané
      služby. Doplatok 50 % z dohodnutej objednávky je splatný v deň nástupu na pobyt. Špecifický
      postup určený dodávateľom služieb musí objednávateľ dodržať pri úhrade zálohovej platby
      a doplatku za objednané služby počas silvestrovského pobytu a termínov, ktoré sú dané
      organizátormi spoločenských akcií. Cenu za pobyt v tomto prípade určuje ubytovateľ a môže      
      byť iná ako cena uvedená vo všeobecnom cenníku ubytovacieho zariadenia.  Peňažné prostriedky
      za objednané, zaplatené  a nevyužité služby sa zákazníkom nevracajú.  
  3. Nástup na ubytovanie je po 14,00 hod, odchod z ubytovacieho zariadenia je nutný do 10,00 hod.
      Iný čas nástupu alebo odchodu z ubytovacieho zariadenia je možný po dohode s vedením
      penziónu.
  4. V deň príchodu hostia penziónu Antares preukazujú svoju totožnosť osobným dokladom, ktorý
      odovzdávajú na recepcii penziónu.
  5.  Počas pobytu je zákazník povinný dodržovať po 22,00 hod nočný kľud.